Cung cấp bơm Booster, Bơm chìm, bơm cứu hoả ( electric, Diesel ), bơm bù, bơm cooling, chilled, phao báo mức

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm bơm Booster, Bơm chìm, bơm cứu hoả ( electric, Diesel ), bơm bù, bơm cooling, chilled, phao báo mức cho dự án nhà máy AICA-Nhơn Trạch