• AB pump with PC controller.0

AB pump with PC controller.

Giá bán: Liên hệ
  • Hệ thống tăng áp cho nước sinh hoạt
  • Tăng áp
  • Rửa xe
  • Tưới vườn cho không gian nhỏ
Mô tả sản phẩm
  • Tự động bật- tắt máy bơm
  • Duy trì áp lực nước
  • Bảo vệ khi chạy khô
  • Độ ồn thấp
  • Tiết kiệm diện tích
  • Chất lượng đảm bảo

 

 

Sản phẩm liên quan