• BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SJ0

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SJ

Giá bán: Liên hệ

 Doawload tài liệu

Ứng dụng
  • Cấp nước tòa nhà, cấp nước thành phố
  • Bơm tuần hoàn nước lạnh, nước nóng
  • Sử dung luân chuyển lưu chât chứa cồn, bia
  • Sử dung cấp nước trong nông nghiệp, thủy lợi
  • Bơm cứu hỏa
Mô tả sản phẩm

Dải hoạt động Kw Tối đa Tối ưu Tối thiểu Mpa
Tên sản phẩm Qmin
m3/h
Hmax
mét
Qb
m3/h
Hb
mét
Qmax
m3/h
Hmin
mét
SJ 32 x 32L5.75 0.75 2.4 18.8 3.6 18.5 5.4 17.5 0.59
SJ 32 x 32M51.5 1.5 2.4 30.5 3.6 30 5.4 29 0.59
SJ 32 x 32M52.2 2.2 2.4 38 5.4 36 7.8 33 0.59
SJ 40 x 40L5.75 0.75 5.4 17.5 8.4 14 10.8 11 0.59
SJ 40 x 40M51.5 1.5 5.4 29 8.4 25.5 10.8 21.5 0.59
SJ 40 x 40M 52.2 2.2 5.4 34 9 31 13.8 26 0.59
SJ 50 x 40L51.5 1.5 8.4 21.2 12.6 19.3 18.6 15 0.59
SJ 50 x 40M52.2 2.2 6 31.7 12.6 28.5 18 24 0.59
SJ 50 x 40M53.7 3.7 6 34.8 12.6 32.2 18.6 27.5 0.59
SJ 50 x 40H53.7 3.7 6 43.5 12.6 40.5 16.2 37 0.55
SJ 50 x 40H55.5 2.2 6 56 12.6 53 18.6 47 0.44
SJ 65 x 50L52.2 5.5 12.6 22 25.2 18 37.8 11 0.59
SJ 65 x 50M53.7 3.7 12.6 33 25.2 28.5 37.8 21.5 0.59
SJ 65 x 50H55.5 5.5 12.6 42.5 25.2 38.5 33 34 0.56
SJ 65 x 50H 57.5 7.5 12.6 53.5 25.2 50.5 37.8 43 0.46
SJ 65 x 50K511 11 12.6 70 25.2 64.5 33 58.5 0.28
SJ 65 x 50K515 15 12.6 90 25.2 82.5 37.8 67.5 0.07
SJ 80 x 65L53.7 3.7 25.2 22.2 50.4 18.3 69 14 0.59
SJ 80 x 65L55.5 5.5 25.2 27.5 50.4 23.8 75 17.8 0.59
SJ 80 x 65M55.5 5.5 25.2 31.5 50.4 26.5 66.6 20.6 0.59
SJ 80 x 65M57.5 7.5 25.2 39 50.4 33.5 75 24.5 0.59
SJ 80 x 65H511 11 25.2 52.5 50.4 46 68.4 38.5 0.43
SJ 80 x 65H515 15 25.2 61 50.4 55 75 44.7 0.33
SJ 80 x 65K518 18.5 25.2 76.5 50.4 66.5 70.2 54 0.21
SJ 80 x 65K522 22 25.2 84 50.4 76 75 61 0.12
SJ 100 x 80L57.5 7.5 50.4 24.8 100.2 20.8 132 15.5 0.59
SJ 100 x 80M511 11 50.4 34 100.2 28.5 132 23 0.59
SJ 100 x 80M515 15 50.4 40 100.2 35.5 150 26.5 0.55
SJ 100 x 80H518 18.5 50.4 53 100.2 44.5 136.8 34.5 0.44
SJ 100 x 80H522 22 50.4 57.5 100.2 51.5 150 37.5 0.39
SJ 100 x 80K530 30 50.4 75 100.2 66.5 120 58.5 0.22
SJ 100 x 80K537 37 50.4 88 100.2 80 138 67 0.06
SJ 100 x 80K545 45 50.4 99 100.2 92 150 73 0

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan