• MÁY BƠM LÀM MÁT VKP0

MÁY BƠM LÀM MÁT VKP

Giá bán: Liên hệ

 Doawload tài liệu

 

 

 

 

  • Lưu thông và chuyển chất làm mát cho máy công cụ
    Đối với môi trường bên trong của máy công cụ như trục chính, máy khoan, máy nghiền cuối
  • Lưu thông và chuyển chất lỏng làm sạch
  • Bơm từ bể chứa

 

Mô tả sản phẩm
Common Specifications
How to Install Immersion
Suction Non-self-priming
Impeller Single stage: Number
or CAC407 resin material:
Material discharge casing FC150
Diameter (mm) 8A ~ 50A
Frequency 50/60Hz
Pole number 2P
Paint color Munsell N1
Standard IEC60034-1 CE marking
Degree of protection IP54
Rated voltage (V) Typical voltage: 200/200 – 220
380.400.415 / 400.440 Voltage: unusual

 

Model Type Nominal output Discharge rate Total head
(W) (L / min) (m)
  50Hz 60Hz  
VKP035L Standard voltage Twenty 13 19 Two
VKP045A Standard voltage Forty 19 25 1.5
VKP045L Standard voltage Forty 19 25 1.5
VKP055A Standard voltage Sixty Twenty Thirty Two
VKP065A Standard voltage Hundred 45 Sixty Two
VKP075A Standard voltage 180 75 Hundred Three
VKP075AH Standard voltage 180 75 Hundred Three
VKP075AK Standard voltage 180 75 Hundred Three
VKP075J Standard voltage 180 75 95 Three
VKP085A Standard voltage 250 110 160 Four
VKP085AF Standard voltage 250 110 160 Four
VKP085AK Standard voltage 250 110 160 Four
VKP085J Standard voltage 250 110 145 Four
VKP095A Standard voltage 400 140 200 Five
VKP095AF Standard voltage 400 140 200 Five
VKP095AK Standard voltage 400 140 200 Five
VKP095J Standard voltage 400 155 200 Five
VKP115A Standard voltage 750 165 285 Seven
VKP045A-4Z Different voltages Forty 19 25 1.5
VKP055A-4Z Different voltages Sixty Twenty Thirty Two
VKP065A-4Z Different voltages Hundred 45 Sixty Two
VKP075A-4Z Different voltages 180 75 Hundred Three
VKP085A-4Z Different voltages 250 110 160 Four
VKP095A-4Z Different voltages 400 140 200 Five
VKP115A-4Z Different voltages 750 165 285 Seven

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan