• BƠM CHÌM NƯỚC THẢI  AAX0

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI AAX

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

Model Output Phase Start Capacity Head Solid passage Weight
Kw Method m3/min m mm kg
100AAX-5.4S 0.4 1 Capacitor 0.7 1.5 10 25
100AAX-5.4 3 Direct 0.7 1.5 10 25
100AAX-5.75S 0.75 1 Capacitor 0.7 3 10 26
100AAX-5.75 3 Direct 0.7 3 10 26
150AAX-51.5 1.5 3 Direct 2 2 20 51
150AAX-52.2 2.2 3 Direct 2 2.5 20 52
200AAX-55.5 5.5 3 Direct 3.5 4 23 116
250AAX-57.5 7.5 3 Direct 5.5 4 23 157
250AAX-511 11 3 Direct 7 4.5 23 201
300AAX-511 11 3 Direct 7 4.5 23 201

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan