• BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SCU0

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SCU

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

● Thoát nước bẩn bao gồm nước thải và chất rắn trong bể nước thải  xây dựng

● Bể tiếp nước thải từ nhà máy và cơ sở công nghiệp

● Nước thô và nước thải từ nhà máy xử lý nước thải / nước thải

● Thoát nước ô nhiễm và phân từ các trang trại chăn nuôi gia cầm và lợn

● Nhà máy cộng đồng (xử lý kết hợp)

● Thoát các loại nước thải / nước khác bao gồm cả chất rắn

Model các sản phẩm:

50SCU-5.75;  50SCU-51.5;  50SCU-52.2;  50SCUA-5.75;  50SCUA-51.5;  50SCUA-52.2;  50SCUT-5.75;  50SCUT-51.5;  50SCUT-52.2

65SCU-51.5;  65SCU-52.2;  65SCU-53.7;  65SCU-55.5;  65SCU-57.5;  65SCUA-51.5;  65SCUA-52.2;  65SCUA-53.7;  65SCUT-51.5;  65SCUT-52.2;  65SCUT-53.7

80SCU-52.2;  80SCU-53.7;  80SCU-55.5;  80SCU-57.5;  80SCU-511;  80SCU-515;  80SCU-518;  80SCUA-52.2;  80SCUA-53.7;  80SCUT-52.2; 

80SCUT-53.7

100SCU-53.7;  100SCU-55.5;  100SCU-57.5;  100SCU-511;  100SCU-515;  100SCU-518;  100SCU-522;  100SCUA-53.7;  100SCUT-53.7

 

50SCUA(T)-5.75;  50SCUA(T)-51.5;  50SCUA(T)-52.2

65SCUA(T)-51.5;  65SCUA(T)-52.2;  65SCUA(T)-53.7

80SCUA(T)-52.2;  80SCUA(T)-53.7;  80SCU-511-S;  80SCU-515-S;  80SCU-518-S

100SCUA(T)-53.7;  100SCU-511-S;  100SCU-515-S;  100SCU-518-S;  100SCU-522-S

Sản phẩm liên quan