• BƠM CHÌM SAM0

BƠM CHÌM SAM

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

● Đối với các vấn đề nông nghiệp

● Đối với nước và nước thải

● Nước thải nhà máy

● Để lấy và truyền nước công nghiệp

● Để thoát nước mưa

● Công trình xây dựng

● Đối với thác nước sân vườn và đài phun nước

Model các sản phẩm:

A-255A-5;  A-307A-5;  A-3511A-5;  A-3515B-5;  A-4019A-5;  A-4022B-5

 

Sản phẩm liên quan