• BƠM CHÌM SPM0

BƠM CHÌM SPM

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

● Đối với các vấn đề nông nghiệp

● Đối với nước và nước thải

● Nước thải nhà máy

● Để lấy và truyền nước công nghiệp

● Để thoát nước mưa

● Công trình xây dựng

● Đối với thác nước sân vườn và đài phun nước

Model các sản phẩm:

PPU-1551A-5;  P-1571A-5;  P-15112A-5;  P-15193A-5;  P-15223A-5;  PU-15304A-5;  PPU-2051A-5;  PPU-2071B-5;  PPU-20112A-5;  P-20152B-5;  PU-20193B-5;  P-2571A-5;  P-25111B-5;  PPU-25151B-5;  P-25192A-5;  PPU-25222B-5

P-30111D-5;  P-30191A-5;  P-30222D-5;  P-30301E-5;  P-30551F-5;  P-35191A-5;  P-40221A-5

P-1551A-5;  P-1571A-5;  P-15112A-5;  P-15193A-5;  P-15223A-5;  P-2051A-5;  P-2071B-5;  P-20112A-5;  P-20152B-5;  P-2571A-5;  P-25111B-5;  P-25151B-5;  P-25192A-5;  P-25222B-5;  P-30111D-5;  P-30191A-5;  P-30222D-5;  P-35191A-5;  P-40221A-5

PU-1551A-5;  PU-2051A-5;  PU-2071B-5;  PU-20112A-5;  PU-20193B-5;  PU-25151B-5;  PU-25222B-5

Sản phẩm liên quan