• BƠM CHÌM TPV0

BƠM CHÌM TPV

Giá bán: Liên hệ
Mô tả sản phẩm

Thông số kĩ thuật

運転方式 型 式 呼称径mm 出力kW 相・電圧V 仕 様
吐出し量m3/min 全揚程m 吐出し量m3/min 全揚程m
非自動式 40TPV-5.25S 40 0.25 単・100 0.03 8.4 0.12 2.0
40TPV-5.25 40 0.25 三・200 0.03 9.2 0.18 2.0
50TPV-5.4S 50 0.4 単・100 0.03 11.4 0.25 3.0
50TPV-5.4 50 0.4 三・200 0.03 11.4 0.25 3.0
50TPV-5.75 50 0.75 三・200 0.03 16.5 0.34 3.0
65TPV-51.5 65 1.5 三・200 0.065 17.1 0.59 4.2
65TPV-52.2 65 2.2 三・200 0.065 19.6 0.72 4.2

Sản phẩm liên quan