• BƠM LY TÂM TRỤC NGANG MKHS0

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG MKHS

Giá bán: Liên hệ

APPLICATIONS

● For pumping high-rise buildings
● For boiler water supply
● For industrial water
● For water supply and drainage
● Other uses

Mô tả sản phẩm

Thông số kỹ thuật

  • Lưu chất:              –  nước sạch                                                                                                                                                                                                      – Nhiệt độ: 0-80°C                                                  
  • Khả năng hút:      –  -6m ở 20°C
  • Cấu tạo:               – cánh quạt   : dạng kín

                             – trục đỡ       : hàn cơ khí

                             – trục gió       : đóng gói tuyến

  • Chất liệu               – Cánh quạt  : làm bằng SCS13

                             – Thân bơm  : làm bằng gang 406

                             – Vỏ              : làm bằng gang 406

  • Động cơ điện:      – chủng loại           : dạng trong nhà mở ngoài : dưới 18.5kW và dạng dự phòng: trên 22kW

                             – dòng điện            : dòng 3 pha 200                                                                                                                                                                 – tốc độ vòng quay : 3000 vòng/phút

 

吸込呼称径Ds 吐出呼称径Dd 型 式 出力kW
50 40 5×4MKHS-2S-67.5-e 7.5
5×4MKHS-2S-611-e 11
5×4MKHS-2S-615-e 15
5×4MKHS-3S-611-e 11
5×4MKHS-3S-615-e 15
5×4MKHS-3S-618-e 18.5
5×4MKHS-4S-615-e 15
5×4MKHS-4S-618-e 18.5
5×4MKHS-4S-622-e 22
65 50 6×5MKHS-2S-611-e 11
6×5MKHS-2S-615-e 15
6×5MKHS-2S-618-e 18.5
6×5MKHS-3S-615-e 15
6×5MKHS-3S-618-e 18.5
6×5MKHS-3S-622-e 22
6×5MKHS-3S-630-e 30
6×5MKHS-4S-622-e 22
6×5MKHS-4S-630-e 30
80 65 8×6MKHS-2S-618-e 18.5
8×6MKHS-2S-622-e 22
8×6MKHS-2S-630-e 30
8×6MKHS-3S-630-e 30
8×6MKHS-3S-637-e 37
8×6MKHS-3S-645-e 45
8×6MKHS-4S-637-e 37
8×6MKHS-4S-645-e 45
8×6MKHS-4S-655-e 55
100 80 10×8MKHS-2S-637-e 37
10×8MKHS-2S-645-e 45
10×8MKHS-2S-655-e 55
10×8MKHS-2S-675-e 75
10×8MKHS-3S-675-e 75

Sản phẩm liên quan