• BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SH0

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG SH

Giá bán: Liên hệ

Doawload tài liệu

 

  • Cấp nước trong toà nhà, công trình xây dựng
  • Lưu thông nước lạnh và / hoặc nước nóng
  • Sử dụng trong công nghiệp
  • Hệ thống nước cấp nước thuỷ lợi, nông nghiệp
  • Cứu hoả

 

Mô tả sản phẩm

Bơm ly tâm Teral

Bơm ly tâm trục ngang SH 

Bơm ly tâm trục ngang SH : 2pope/3000rpm/380/50Hz

 

Dải hoạt động Tối đa Tối ưu Tối thiểu
Tên sản phẩm Kw Qmin
m3/min
Hmax
mét
Qb
m3/min
Hb
mét
Qmax
m3/min
Hmin
mét
SH-50X32A 3.7 0.2 40.5 0.37 36 0.4 34
5.5 0.2 44.5 0.4 40 0.4 38
SH-50X32B 5.5 0.2 49 0.3 44 0.4 38
7.5 0.2 55 0.34 50 0.41 45
11 0.22 69.3 0.38 65 0.45 59
SH-65X50A 3.7 0.26 28.8 0.47 25 0.55 22.2
5.5 0.31 36.8 0.53 33 0.64 29
7.5 0.36 44.8 0.6 40 0.72 36
SH-65X40A 5.5 0.28 45 0.47 42 0.56 38
7.5 0.32 50 0.5 47 0.6 43.3
11 0.34 63.1 0.57 60 0.67 56
15 0.36 70 0.6 66 0.72 61.1
SH-65X40B 11 0.29 67 0.47 63 0.58 60
15 0.3 76 0.5 73 0.59 70
18.5 0.31 85 0.53 82 0.66 78
22 0.34 95.3 0.57 92 0.67 89
30 0.36 105.8 0.6 100 0.74 96
SH-65X40C 22 0.29 98 0.47 94 0.54 92
30 0.31 111 0.5 106 0.58 104
37 0.34 141.3 0.57 136 0.67 132
45 0.36 156 0.6 152 0.71 148
SH-80X65A 5.5 0.56 27 0.47 24 1.2 20
7.5 0.57 30.7 1 28 1.26 24
11 0.66 38.8 1.12 36 1.4 32
15 0.69 43.3 1.16 40 1.41 36
SH-80X50A 11 0.56 45 0.94 41 0.93 38.1
15 0.6 51.3 0.84 48 1.02 44
18.5 0.65 65 1.1 62 1.17 56
22 0.69 73 1.2 68 1.29 62
SH-80X50B 22 0.6 77.8 1 75 1.2 72
30 0.62 86.9 1.1 83 1.3 80
37 0.67 96.7 1.11 92 1.32 90
SH-80X50C 30 0.54 101 0.94 94 1.1 84
37 0.6 114 1 107 1.2 100
45 0.63 129 1.1 121 1.23 112
55 0.66 144 1.1 135 1.32 128
75 0.69 157 1.2 150 1.43 140

 

#maybomteral

#dai#ly#cap#1#Teral#tại#Việt Nam

 

Sản phẩm liên quan