Cung cấp bơmTeral : cooling,chiller

 

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm Teral các hạng mục: chiller, cooling cho nhà máy SMC