Dự án: Nhà máy AICA-Nhơn Trạch

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm bơm Booster, Bơm chìm, bơm cứu hoả ( electric, Diesel ), bơm bù, bơm cooling, chilled, phao báo mức cho dự án nhà máy AICA-Nhơn Trạch