Dự án: Nhà máy SMC9- Đồng Nai

 

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm Teral các hạng mục: chiller, cooling cho nhà máy SMC9- Đồng Nai