Dự án: Nhà máy Shiseido – Đồng Nai

Kết quả hình ảnh cho Shiseido nhà máy

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm chìm và bơm biến tần trục ngang thương hiệu Teral cho nhà máy Shiseido tại Khu Công nghiệp Amata – Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai.