Dự án: nhà máy Fujitsu

Kết quả hình ảnh cho Fujitsu nhà máy

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp bơm trục ngang biến tần Teral cho hệ thống HVAC thuộc nhà máy Fujitsu – Đồng Nai