Dự án: Nhà máy SMC2- Đồng Nai

Kết quả hình ảnh cho nhà máy smc

 

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp hệ thống bơm cấp nước và thoát nước thương hiệu Teral cho Nhà máy sản xuất SMC, KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.