Dự án: Nhà máy KYOCERA Hưng Yên

Photo:

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và xây dựng GH là đơn vị cung cấp Quạt thương hiệu Teral, được sản xuất tại Nhật Bản cho Nhà máy Kyocera Hưng Yên.